Zaproszenie do uczestnictwa w Projekcie „Reagujmy na przemoc 3”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży  zaprasza do uczestnictwa w Projekcie „Reagujmy na przemoc 3„ realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  Ministerstwa Rodziny, Czytaj dalej Zaproszenie do uczestnictwa w Projekcie „Reagujmy na przemoc 3”