Uwaga uczniowie Gimnazjum!

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami  w uprawnieniach laureatów konkursów przedmiotowych oraz finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych od roku szkolnym 2014/2015 http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/konk_przedm/zmiany_upr_lau.pdf