REKRUTACJA

OFERTA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO – 2020/2024

REKRUTACJA DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM NA STRONIE:

Prosimy o wypełnienie  Załącznika do wniosku przy składaniu dokumentów o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Po wypełnieniu wniosku elektronicznego należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły wraz z powyższym załącznikiem do wniosku.

 • Do wniosku proszę dołączyć 3 zdjęcia legitymacyjne. 

Przedmioty punktowane KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty punktowane KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Historia

Przedmioty punktowane klasa SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty punktowane KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Język obcy nowożytny

Nasze Liceum to JEDNA Z NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, o czym świadczą wysokie miejsca w Rankingach:

 • 87. miejsce w Polsce i 4. miejsce w województwie podlaskim w Rankingu Liceów Ogólnokształcących miesięcznika PERSPEKTYWY 2020
 • 94. miejsce w Polsce w Rankingu Maturalnym miesięcznika PERSPEKTYWY 2020
 • 61. miejsce  w Polsce w Rankingu Olimpijskim miesięcznika PERSPEKTYWY 2020

Możemy też poszczycić się jednymi z najwyższych wyników na maturze w województwie. Co roku wyniki matur udowadniają, że nasza szkoła najlepiej w mieście przygotowuje swoich uczniów do matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Dodatkowo jesteśmy jedną z czterech szkół w województwie podlaskim, których uczniowie uzyskali najwyższe wyniki na maturze. Dlatego warto wybrać naszą szkołę, gdyż nauka w niej jest gwarancją bardzo dobrego przygotowania do studiowania na renomowanych uczelniach wyższych.

A oto szczegółowe wyniki matury 2019 wyrażone w % na tle szkół łomżyńskich

Wyniki matury 2019 wyrażone w % na tle szkół w województwie podlaskim 

Oprócz tego nasi uczniowie całym sercem angażują się w  działalność na rzecz innych. Co roku m. in. oddają krew, organizują Szlachetną Paczkę i koncerty charytatywne oraz wspomagają Hospicjum.

Szkoła wspiera uczniów w realizowaniu przez nich  swoich licznych pasji artystycznych i sportowych, a dzięki projektom realizowanym przez nas o naszej szkole oraz o Łomży głośno jest zarówno w środowisku lokalnym jak i w Polsce.