Uroczystość otwarcia ‚Orlika’ i nowej sali gimnastycznej