Sylwetki wybitnych i zasłużonych osób związanych z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki

                   

Sylwetki wybitnych i zasłużonych osób związanych
z dziejami I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łomży 

 

Profesorowie

 • św. Andrzej Bobola (1591-1657) – ksiądz jezuita, doradca rektora i dyrektor Kolegium Jezuitów (1638-1642), katolicki święty, patron Polski,
 • Mikołaj Slaski (1614-1677) – ksiądz jezuita, dyrektor szkoły (1648-1649),
 • Kazimierz Sikorski – profesor Łomżyńskiej Szkoły Pijarskiej; należał do powołanego przez KEN Towarzystwa Ksiąg Elementarnych, które przygotowywało podręczniki do szkół w całej Polsce; autor podręcznika do nauk chrześcijańskich pt. „Mowy Moralne”,
 • Ignacy Zaborowski (1754-1803) – profesor Łomżyńskiej Szkoły Pijarskiej, matematyk i geodeta, profesor geometrii; należał do TKE (patrz wyżej); uznawany za ojca geodezji; autor „Logarytmów dla szkół narodowych” (za ten podręcznik dostał najwyższą nagrodę – medal królewski „Merentibus„; autor podręcznika „Geometria powszechna”,
 • Józef Herman Osiński (1738-1802) – rektor Łomżyńskiej Szkoły Pijarskiej, uznawany za pierwszego w Polsce elektryka, hutnika, chemika i najwybitniejszego naukowca tamtych czasów; wykładał matematykę, fizykę, chemię i biologię,
 • Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808) – profesor Łomżyńskiej Szkoły Pijarskiej, poeta, krytyk literacki, tłumacz; należał do TKE; autor „Sztuki rymotwórczej”,
 • Wincenty Jakubowski – profesor Łomżyńskiej Szkoły Pijarskiej, profesor fizyki i literatury,
 • Wojciech Szweykowski – uczeń, następnie profesor Łomżyńskiej Szkoły Pijarskiej, pierwszy rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Adrian Krzyżanowski – uczeń, następnie profesor Łomżyńskiej Szkoły Pijarskiej oraz profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Edward Czarnecki i Tadeusz Bukowski – profesorowi Łomżyńskiej Szkoły Pijarskiej, chemicy i fizycy; prowadzili badania laboratoryjne,
 • Jakub Ignacy Waga (1800-72) – profesor Gimnazjum Gubernalnego, przyrodnik, florysta; autor pracy „Flora polska„,

Wychowankowie

Fundatorzy

 • Jan Szembek (?-1731) – starosta łomżyński, kanclerz wielki koronny, fundator Kolegium Jezuickiego od 1725 roku,