Charakterystyka wydarzenia

 

 

Wydarzenie:  Jubileusz Czterechsetlecia Szkoły

Termin:  28 i 29 czerwca 2014 roku

Cele przedsięwzięcia:

– oddanie hołdu profesorom i wychowankom Szkoły, której historia splata się z dramatycznymi dziejami narodowymi,

– umocnienie więzów wspólnotowych: wychowanków szkoły i społeczności miasta,

– tworzenie mocnej podstawy dla rozwijania procesu edukacyjnego i wychowawczego poprzez zakorzenianie młodzieży w tradycji,

– promocja Szkoły, miasta i regionu.

Opis przedsięwzięcia:

d z i a ł a n i a   d ł u g o f a l o w e:

– popularyzowanie historii Szkoły i miasta,

– opracowanie wydawnictw albumowych, książkowych, filmów i medali,

– organizowanie konkursów historycznych i artystycznych, warsztatów i konferencji tematycznych,

– prowadzenie strony internetowej, inicjowanie dialogu międzypokoleniowego w sieci,

d z i a ł a n i a   o k o l i c z n o ś c i o w e:

– zorganizowanie Zjazdu Absolwentów i przedstawicieli najstarszych szkół w Polsce,

– odsłonięcie pamiątkowej tablicy,

– zorganizowanie panelu historycznego, koncertu jubileuszowego, uroczystego przyjęcia,

– przygotowanie materiałów, wystaw, i wycieczek promujących Szkołę, miasto i region.