Historia

Narciarstwo zjazdowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży.

O walorach rekreacyjnych i zdrowotnych jazdy na nartach zjazdowych chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Nie powinien więc dziwić fakt, że ta forma aktywności ruchowej na stałe zagościła w bogatej ofercie programowej naszej szkoły.

Historia szkół zimowych sięga roku 1989, kiedy to w ferie zimowe na podbój Zakopanego wyruszyła pierwsza grupa uczniów pod opieką Danuty i Romana Mackiewiczów ówczesnych nauczycieli wychowania fizycznego w łomżyńskim ZSO. „To były szalone wyprawy – wspomina Pani Danuta – razem z mężem zbieraliśmy chętną młodzież z różnych klas, i ruszaliśmy w góry. Początki były trudne, brakowało dobrych baz noclegowych, tras zjazdowych, a i ze sprzętem narciarskim było ciężko. Schronisko PTTK w którym mieszkaliśmy miało tylko wieloosobowe sale, spaliśmy na podłodze na materacach i mieliśmy jedną łazienkę na korytarzu. Sprzęt narciarski też miał wiele do życzenia. Trochę zakupiliśmy do szkoły, część pożyczała młodzież od znajomych, a kto miał więcej szczęścia kupował sobie własny. Takie wyjazdy najmocniej się pamięta.”

Kilka lat później powstały klasy autorskie. Wychowawcami byli między innymi Katarzyna Lipska i Piotr Łowicki. Dzięki zimowym zamiłowaniom obojga powstała inicjatywa zorganizowania wyjazdu na szkołę zimową. Pomysł ten rozpędził  machinę „zimowego szaleństwa”, która szczęśliwie pracuje do dziś dnia. Szczególne słowa uznana za pomoc i wsparcie  kierowane są do ówczesnego Dyrektora ZSO Pana Zygmunta Zdanowicza, który zawsze wspierał inicjatywę szkół zimowych oraz wychowawców i instruktorów poświęcających swój czas na pracę z młodzieżą podczas zimowych wyjazdów.

Obecnie wyjazdy na szkoły zimowe cieszą bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży licealnej jak i gimnazjalnej. Niestety ze względu na ograniczoną ilość terminów pierwszeństwo wyjazdu posiadają uczniowie  klas pierwszych  liceum, którzy pod czujnym okiem instruktorów narciarstwa zjazdowego stawiają swoje pierwsze „narty” na często bardzo twardym stoku narciarskim o czym przekonują się już na pierwszych zajęciach. Jednakże niezmordowanie nie poddają się swoim słabościom, aby na koniec turnusu cieszyć się niczym nieskrępowaną, płynną i bezpieczną jazdą na nartach.

Szkoły zimowe to nie tylko przyjemności, ale także wytężona nauka. 

1

Między zajęciami z narciarstwa zjazdowego uczniowie uczęszczają na lekcje prowadzone przez nauczycieli i wychowawców opiekujących się młodzieżą podczas trwania obozu.

Aktualne szkoła posiada bardzo bogate zaplecze narciarskie. Każda klasa deklarująca chęć udziału w szkole zimowej zostaje wyposażona w niezbędny do nauki sprzęt narciarski: kaski, buty, narty, kije narciarskie.

7

 

 Narciarnia szkolna

Dzięki przychylności  i wsparciu Pana Dyrektora Jerzego Łuby szkoła dysponuje własną kadrą instruktorską narciarstwa zjazdowego w skład której wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego: Ewa Januć, Jacek Narewski, Ireneusz Dobkowski, Marcin Mroczkowski, własną „narciarnią”, w której przechowywany jest, suszony, konserwowany i naprawiany  sprzęt narciarski. Jako kadra instruktorska możemy kontynuować „zimową tradycję” szkoły, pozyskiwać środki na nowy sprzęt narciarski, organizować coraz więcej wyjazdów, a co za tym idzie przyczyniać się do propagowania wśród naszej młodzieży szkolnej bezpiecznego spędzania czasu wolnego, podnosząc tym samym atrakcyjność szkoły w regionie.

Wyjazdy na szkoły zimowe to nie tylko jazda na nartach. Jest to również doskonała okazja do zintegrowania klasy, poznania samego siebie, swoich słabych i mocnych stron, nawiązania przyjaźni. Uczniowie obcują z górską przyrodą, poznają region, gwarę i zwyczaje zakopiańskich górali. Kształtują hart ducha, silną wolę i zdrowie poprzez codzienne kilkugodzinne zajęcia na świeżym, mroźnym powietrzu.

Szkoły zimowe w ZSO mają już ponad 24 – letnią tradycję. W tym czasie odbyło się ponad 92 wyjazdy. Z wypoczynku zimowego połączonego z nauką szkolną, oraz nauką narciarstwa zjazdowego skorzystało łącznie ponad 2000 uczniów.

Wszystkim przyszłym i obecnym narciarzom życzymy „zawsze z górki”.

 Krótki rys historyczny wyjazdów zimowych.

Rok 2005/2006

Sucha Dolina

4

 

 1. IF – wychowawca Jolanta Radgowska, Małgorzata Dziewa, 31 os.
 2.  IIIGB – wychowawca Leszek Samluk, Grzegorz Witkowski, 27os.
 3. II GA – wychowawca Anna Dudo, Agata Gedrowicz,  29os.

Korbielów

 1. II G – wychowawca Piotr Łowicki, Krystyna Grabowska,  31 os.

Instruktorzy prowadzący zajęcia z narciarstwa zjazdowego: Ewa Januć, Jacek Narewski, Piotr Stasiewicz, Danuta Mackiewicz, Roman Mackiewicz.

Razem z wypoczynku zimowego skorzystało 118 uczniów.

Rok 2006/2007

Sucha Dolina

 1. III GB –  wychowawca  Leszek Samluk, Konrad Dunajewski, 32 os
 2. II GA – wychowawca  Magdalena  Szyszko, Maria Tyszka 32 os
 3. I  E  – wychowawca   Katarzyna Lipska, Anna Skibińska, 35 os

Instruktorzy prowadzący zajęcia z narciarstwa zjazdowego: Ewa Januć, Jacek Narewski

Razem z wypoczynku zimowego skorzystało 99 uczniów.

Rok 2007/2008

Małe Ciche

 1. III GB – wychowawca Grzegorz Witkowski, Leszek Samluk 28 os.
 2. III GA – wychowawca Magdalena Szyszko, H. Kołomyjska  28 os.
 3. I A – wychowawca Maria Tyszka, Ewa Urbańska, 33 os.
 4. I D – wychowawca Barbara Pietruszewska, H. Kołomyjska  33 os.
 5. II E – wychowawca Katarzyna Lipska, Julita Kramaz – Narewska, 36 os.

Bukowina Tatrzańska

5

 

fot. Bukowina Tatrzańska. Klasa II GA

 1. II GA – wychowawca Ewa Januć, Anna Dudo, Agata Gedrowicz, 32 os.

Zakopane, Olcza

6fot. Ośrodek narciarski Harenda. Klasa I B.

 1. I B – wychowawca Anna Skibińska, Katarzyna Kaszuba, 31 os.

Instruktorzy prowadzący zajęcia z narciarstwa zjazdowego: Ewa Januć, Jacek Narewski.

Razem z wypoczynku zimowego skorzystało 221 uczniów

Rok 2008/2009

Małe Ciche

 1. IB – wychowawca Hanna Suchodolska, Grażyna Czplicka, 36 os.
 2. I C – wychowawca Artur Lewczuk, Leszek Samluk, 25 os.
 3. ID – wychowawca Krystyna Grabowska, Iwona Kościuszko-Radom, 31 os.
 4. IE – wychowawca  Jolanta Radgowska, Wioletta Maksimowicz – Dobosz, 35os.
 5. IIE – wychowawca  Anna  Staniurska, Katarzyna Kaszuba, 33os.

Instruktorzy prowadzący zajęcia z narciarstwa zjazdowego: Ewa Januć, Jacek Narewski

Razem z wypoczynku zimowego skorzystało 160  uczniów.

Rok 2009/2010

Małe Ciche

 1. IF – wychowawca Katarzyna  Kaszuba, , 31 os.
 2. IE – wychowawca  Katarzyna  Lipska, Barbara  Pietruszewska, 36 os.
 3. I D – wychowawca  Piotr  Łowicki, Jan Łukasiuk,  32 os.
 4. I C – wychowawca  Magdalena Szyszko, Helena Kołomyjska, 36 os.
 5. II D – wychowawca  Krystyna Grabowska, Iwona  Kościuszko-Radom, 34 os.

Instruktorzy prowadzący zajęcia z narciarstwa zjazdowego: Ewa Januć, Jacek Narewski, Roman Mackiewicz, Danuta Mackiewicz, Ireneusz Dobkowski.

Razem z wypoczynku zimowego skorzystało 169 uczniów

Rok 2010/2011

Małe Ciche

 1. IA – wychowawca  Irena  Suchocka, Helena Kołomyjska, 29 os.
 2. IB – wychowawca Anna Skibińska, Katarzyna Kaszuba, 34 os.
 3. ID – wychowawca  Bożena Babiel, Helena Kołomyjska, 31 os.
 4. IE – wychowawca  Wioletta Dobosz, Danuta Antoszewicz, 32 os.
 5. IF – wychowawca  Renata Ciecierska, Adam  Chojnowski, 28 os.
 6. IIA – wychowawca  Ewa Grabowska, Konrad  Dunajewski, 30 os.

Instruktorzy prowadzący zajęcia z narciarstwa zjazdowego: Ewa Januć, Jacek Narewski, Ireneusz Dobkowski, Danuta Mackiewicz.

Razem z wypoczynku zimowego skorzystało 184 uczniów

Rok 2011/2012

Małe Ciche

 1. IB – wychowawca  Hanna Suchodolska, Adam Chojnowski, 35 os.
 2. ID – wychowawca  Barbara Pietruszewska, Katarzyna Lipska, 32 os.
 3. IE – wychowawca  Jolanta Radgowska, Helena Kołomyjska 35 os.
 4. IF – wychowawca  Mariola Franciszkowicz, Agata Gedrowicz , 34 os.
 5. IIC – wychowawca  A. Bućko, Helena Kołomyjska, 23 os.

Instruktorzy prowadzący zajęcia z narciarstwa zjazdowego: Ewa Januć, Jacek Narewski, Ireneusz Dobkowski.

Razem z wypoczynku zimowego skorzystało 159 uczniów. 1229

Rok 2012/2013

Małe Ciche

 1. IA – wychowawca Artur Lewczuk, Leszek Samluk, 27 os.
 2. IB – wychowawca  Krystyna Grabowska, Helena Kołomyjska, 36 os.
 3. IE  – wychowawca  Katarzyna Lipska,  28 os.
 4. ID – wychowawca  A. Reszewicz, G. Czaplicka, 28 os

Instruktorzy prowadzący zajęcia z narciarstwa zjazdowego: Ewa Januć, Jacek Narewski, Ireneusz Dobkowski.

Razem z wypoczynku zimowego skorzystało 119  uczniów.

tabela 1

tabela 2

Opracowała p. prof.  Ewa Januć