Po szkole

Formy pracy pozalekcyjnej:

Koła zainteresowań funkcjonujące w szkole:

 • koło matematyczne
 • koło informatyczne
 • koło języka rosyjskiego
 • koło języka angielskiego
 • koło języka niemieckiego
 • koło filozoficzne
 • koło chemiczne
 • koło geograficzne
 • koło fizyczne
 • koło biologiczne
 • koło teatralne „Maskarnia”
 • chór szkolny
 • klub turystyki górskiej „Beskid”
 • klub brydżowy
 • klub sportowy „ŻAK” z sekcją koszykówki, piłki nożnej, piłki siatkowej, lekkiej atletyki i szachów
 • redakcje gazet: GŁOS UCZNIA , ERUDYTA
 • Młodzieżowy Klub Społeczny
 • szkolny oddział Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Inne formy rozwijania zainteresowań:

 •     udział uczniów w wykładach z fizyki doświadczalnej
 •     szkoła matematyczna prowadzona przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego
 •     systematyczna opieka nad grobami nauczycieli i harcerzy
 •     udział klas biologiczno-chemicznych w sesjach ekologicznych organizowanych przez Inspektorat Ochrony środowiska
 •     organizacja sesji ekologicznych, współpraca z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym imienia Wagów
 •     organizacja corocznych sesji polonistycznych – Zjazdów Humanistów Szkół Twórczych
 •     edukacja regionalna: konkursy „Nasza mała Ojczyzna”
 •     konkurs fotograficzny o Ziemi Łomżyńskiej
 •     szkoły zimowe połączone z nauką jazdy na nartach
 •     obóz Naukowy TST w Mielnie – Unieściu dla uczniów klas 1 gimnazjum
 •    wymiana młodzieży ze szkołą Jean Renoir College w Bourges we          Francji