Lekcja: Piramidy wieloosobowe

Lekcja wychowania fizycznego, 15 marca 2014
Temat: Piramidy wieloosobowe
Klasa I C
Nauczyciel – Ewa Januć

Temat: Piramidy wieloosobowe

Klasa III C

Nauczyciel: Ewa Januć

Data: 3.XII.2014

Klasa III GBC

Nauczyciel: Ewa Januć

Data: 29.X.2014