Medal „ DZIELNYCH TWORZĄ DZIELNI I ZACNI”

W roku 2004 kończący swoją długoletnią kadencję jako Dyrektor Szkoły pan Zygmunt Zdanowicz ufundował niezwykłe wyróżnienie . medal, na którego stronie widnieją słowa Horacego  „Dzielnych tworzą dzielni i zacni.”

Powalana została przez Radę Pedagogiczną Kapituła , która przygotowała Regulamin i określiła zasady przyznawania tego szczególnego wyróżnienia.

W skład Kapituły weszli :

 • Katarzyna Lipska – Przewodnicząca
 • Eulalia Michalska
 • Krystyna Mrozicka
 • Piotr Łowicki
 • Roman Mackiewicz / od 2012 zastąpił go Jan Łukasiuk /

 

Od 2005 roku wyróżnienie jest przyznawane osobom za szczególne zasługi w budowaniu wizerunku i prestiżu szkoły.

Każdorazowo wyróżnienia przyznawane są podczas uroczystości szkolnych.

Do końca roku 2013 medalem wyróżnienie zostali:

Nauczyciele emerytowani:

 1. Pani Aniela Malanowska
 2. Pani Danuta Zawadzka
 3. Pani Helena Kołomyjska
 4. Pani Bożena Bujko
 5. Pani Zofia Jakubczak
 6. Pani Bożena Zwoleńska – Małyszko
 7. Pan Jan Łukasiuk
 8. Pani Halina Kalinko
 9. Pan Jan Maksimowicz
 10. Pani Jadwiga Kozłowska

 

Osoby współpracujące z placówką w organizacji jej przedsięwzięć:

 1. Pani Danuta Nakoneczna – twórca Stowarzyszenia TST
 2. Pani Barbara Kryda – wykładowca na UW – polonista, współtwórca programu ogólnopolskiej Sesji Humanistów TST w I LO w Łomży
 3. Pan Jerzy Konarski – wykładowca UW –  zajęcia w ramach sobotnich szkół matematycznych
 4. Pan Leszek Sidz –  zajęcia w ramach sobotnich szkół matematycznych
 5. Pan Paweł Stępień – wykładowca na UW – polonista, współtwórca programu ogólnopolskiej Sesji Humanistów TST w I LO w Łomży
 6. Pan Roman Borawski – dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży

Rodzice i sponsorzy wspierający w sposób szczególny działalność dydaktyczną i wychowawczą placówki:

 1. Pan Zbigniew Kalinowski
 2. Pan Sławomir Sobociński
 3. Pan Tadeusz Jakubowski
 4. Pan Andrzej Kiełczewski
 5. Pani Dorota Karwowska
 6. Pan Zbigniew Bronowicz

 

Nauczyciele czynnie pracujący w placówce:

1. Pani Jolanta Szabuńko

Absolwenci  naszej szkoły:

 1. Pan Jacek Pliszka

 

Oto przykłady trzech laudacji wygłoszonych podczas wręczania medalu.

Kończący swą kadencję Dyrektora szkoły pan Zygmunt Zdanowicz ustanowił szczególne odznaczenie. Tym odznaczeniem honoruje Rada Pedagogiczna tych, którzy swoja postawą i pracą budują wizerunek naszej szkoły w środowisku.

Na medalu zostały wyryte  słowa Horacego :
„ Dzielnych tworzą dzielni i zacni.”

PANI JADWIGA KOZŁOWSKA

Chcę zwrócić się dziś do wybitnego nauczyciela i pedagoga – pani Jadwigi Kozłowskiej. Pani Profesor praktycznie większość życia zawodowego spędziła w naszej szkole. Nie ominęła Panią zawierucha historii. Gimnazjum Pani Profesor ukończyła w czasie II wojny światowej. Następnie Liceum Pedagogiczne, potem studia w Gdańsku w zakresie matematyki. I to królowa nauk stała się Pani domeną.

Po kilku latach przepracowanych w okolicach Łomży , następne 28 lat ta szkoła stała się Pani drugim domem. Kilkakrotnie była Pani nagradzana najwyższymi odznaczeniami państwowymi i oświatowymi. Przez wiele lat otrzymywała Pani specjalny dodatek dla wybitnych pedagogów. W pracowni numer 26 zorganizowała Pani, w tamtych trudnych czasach, wzorową pracownię matematyczną. Dziś wydaje nam się to niemożliwe, ale wtedy robiło się wszystko we własnym zakresie. Pani charyzma spowodowała, że wokół tej pracy gromadzili się Pani wychowankowie i ich rodzice. Prowadziła też Pani lekcje otwarte dzieląc się swoją wiedzą z innymi nauczycielami.

Ale śmiem twierdzić, że nie tylko to wyróżniało Panią spośród innych. Przede wszystkim niezwykła postawa nauczyciela i pedagoga. Cieszyła się Pani ogromnym autorytetem. Jego podstawą była skromność, takt pedagogiczny i niezwykła wiara w drugiego człowieka. Dzisiaj mówimy o przedmiotowym traktowaniu ucznia. Pani była prekursorką tej postawy. U Pani profesor każdy uczeń był wyjątkowy i zawsze zasługiwał na uwagę i szanse. Doskonale Pani wiedziała , że słowo pochwały może odmienić uczniowski świat.

W trudnych czasach była Pani wierna wartościom, które wyznawała. Nie wstydziła się ich i nie bała.  Swoją postawą głosiła Pani pochwalę fundamentalnych wartości.

Nie miałam przyjemności pracować z Panią Profesor. Ale wiem , że była Pani niezwykle wyrozumiała i życzliwa.

Pani uczniowie – ci uzdolnieni matematycznie , z sukcesami uczestniczyli w zawodach matematycznych. Pozostali – z powodzeniem przystępowali do matury.

Wielu Pani wychowanków właśnie pod Pani wpływem podejmowało decyzje o przyszłej pracy.

Pani Profesor, jest Pani dziś dla nas autorytetem i wzorem. Pedagogicznej rzetelności i niezwyklej życiowej życzliwości i mądrości.

Słowa Horacego , które zacytowałam na początku są odzwierciedleniem Pani życia – zarówno zawodowego, jak i osobistego.

 

DEDYKACJA NA DYPLOMIE :

Pani Jadwidze Kozłowskiej

Wybitnemu nauczycielowi, pedagogowi i wychowawcy, osobie o niezwyklej wrażliwości i empatii, i umiejętności współpracy z innymi i dla innych.

 

PANI  DYREKTOR  JOLANTA  SZABUŃKO

 

Jak wspomniałam medal, którym honorujemy wybitne osoby jest przyznawany od 2004 roku. Ale dopiero dziś, po raz pierwszy będziemy prosić o jego przyjęcie osobę aktualnie pracującą w naszej szkole. Absolwentkę, która cale swoje zawodowe życie związała z ta placówką.

To może okazać się zadaniem karkołomnym. Trudno bowiem dokonywać pełnego podsumowania kiedy ktoś znajduje się w trakcie realizacji zawodowej drogi i jeszcze przed nim tyle wyzwań i tyle planów do realizacji.

Gdybym chciała charakterystykę naszej kandydatki zamknąć w jednym zdaniu to powiedziałabym: Ogromny talent – wielka pracowitość – niezwykła skromność.

Pani Profesor po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim pracuje przez cały czas w naszej szkole. Nie starczyłoby czasu aby wymienić wszystkie nagrody i odznaczenia. Są one niezaprzeczalnym dowodem na uznanie ze strony władz państwowych, oświatowych  czy samorządowych.

Sądzę Pani Dyrektor że ta szkoła bez Pani obecności, twórczego działania i niezwyklej charyzmy – to nie byłaby już ta sama szkoła.

Pani Profesor Jolanta Szabuńko jest współtwórcą marki naszej szkoły. Szkoły osiągającej wysoki poziom nauki, sprawnej organizacyjnie, o bardzo wysokich walorach wychowawczych.

Lista Pani zasług jest ogromna. I obawiam się że nie zdołam ich wszystkich wymienić.

Poczynając od tego ,że to dzięki Pani pracy mamy tak rzetelnie merytoryczne przygotowane Muzeum Szkoły.

Jest Pani współautorka pozycji „380 lat szkolnictwa ogólnokształcącego w Łomży.” , które będziemy wznawiać z okazji jubileuszu.

Jest Pani niestrudzona badaczką przeszłości dziejów szkoły, losów jej nauczycieli i absolwentów. Także redaktorem „Zeszytów historycznych” wydawanych w naszej szkole.

Przyzwyczailiśmy się do tego, ze w naszej szkole historia mówi także przez wizerunki czy miejsca. Pani Profesor Jolanta Szabuńko była współautorką pomysłu i samych uroczystości :

– odsłonięcia tablicy pamiątkowej z wydarzeń 1920 roku,

– galerii postaci słynnych profesorów i wychowanków,

– nadania imienia bibliotece szkolnej.

W sposób niezwykle taktowny, z najwyższą kulturą i świadomością wagi przekazuje Pani następnym pokoleniom wiedzę o naszej tradycji i historii.

Ale troska o dziś jest tak samo silna jak ta o kultywowanie historii.

Niezmordowanie od 18 lat dzięki Pani wysiłkom humaniści  z całej Polski, nie tylko ze szkół stowarzyszonych w TST mogą spotykać się na corocznych zjazdach.

Jako nauczyciel „idzie” Pani obok ucznia pozwalając mu badać, odkrywać, tworzyć i wyjaśniać.

Pani wychowankowie wychodzą spod Pani ręki wyposażeni w wiedzę, wrażliwość, z ogromnym bagażem mądrości życiowej. Są wśród nich laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, ale także ci, którzy dzięki Pani zajęciom mogą się pochwalić wysokimi wynikami na egzaminie maturalnym.

Pani Dyrektor, przez lata pracy zdobyła Pani szacunek uczniów, rodziców i nas, kolegów. Pani głęboka wiedza, talent pedagoga i Dyrektora budzi w nas szacunek i zaufanie. Daje nam też poczucie bezpieczeństwa przy realizacji poczynań przez nas podejmowanych. Często się zdarza , że idee i pomysły sugerowane przez Panią uznajemy za własne. I realizujemy. Zawsze robi to Pani z ogromnym pedagogicznym  mistrzostwem.

Ma też Pani niezwykły dar.  Skupia wokół siebie ludzi.  I w sposób dyskretny i niezwykle taktowny uczy nas tęsknoty za lepszym. Inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań.

Prosimy , aby zechciała Pani dołączyć do grona osób już uhonorowanych medalem. Zamknę słowami , od których zaczęłam Pani charakterystykę; Ogromny talent – wielka pracowitość – niezwykła skromność.

 

DEDYKACJA NA DYPLOMIE:

Pani Dyrektor Jolancie Szabuńko

niezwykłemu pedagogowi, nauczycielowi i wychowawcy za umiejętność kształtowania rzeczywistości, budowanie świata pełnego wartości oraz niezwykły dar budowania wspólnoty wśród nauczycieli i uczniów.

 

PANI DOROTA KARWOWSKA

Pani  Dorota Karwowska od kilku lat współpracuje z naszą szkołą wspierając jej statutową działalność. I czasami odnosimy wrażenie że stała się Pani jej integralną częścią. Możemy tutaj mówić wiele o wkładzie finansowym ale myślę , że ważniejszy w pani przypadku jest inny wymiar tej współpracy.

Po pierwsze – czas. Tego Pani ani nam , jako Radzie Pedagogicznej , ani wychowankom tej szkoły nigdy nie odmówiła. W pędzącej szybko rzeczywistości to dar bezcenny. Potrafi Pani pozostawić obowiązki służbowe i wspierać działalność naszej placówki. Jak często zdarza się spotykać Panią na korytarzu szkoły, rozmawiającą troskliwie z uczniami , czy służącą pomocą i wsparciem Radzie pedagogicznej.

Po drugie – życzliwość i gościnność. Dzięki temu kolejne roczniki korzystają z gościnności pani ośrodka. A nasi oficjalni goście odwiedzający szkołę znajdują tam zawsze realny i pełny wymiar polskiej gościnności.

I po trzecie – pomoc. Bardzo słabo znany aspekt Pani działań. Pomoc w organizacji pobytu dla tych z naszych kolegów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Tego nie można oszacować i przeliczyć. To także ta szczególna Pani postawa – dyskrecja, takt i życzliwość.

Czasami wystarczy tak niewiele. Ale najczęściej tajemnica tkwi w czymś najprostszym. Pani  Doroto. Prosimy o przyjęcie wyróżnienia. Mamy nadzieję, że przynajmniej w taki sposób możemy wyrazić naszą wdzięczność.

autor:  Katarzyna Lipska