Rada Pedagogiczna

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Antoszewicz-Wojtaszek Danuta j. francuski
Babiel Bożena fizyka
Banach Robert edukacja dla bezpieczeństwa,
wychowanie fizyczne
Bielicki Michał wychowanie fizyczne
Bućko Anna j. polski, wiedza o kulturze
Chojnowska  Julita psycholog
Chojnowski Adam historia, wiedza o społeczeństwie
Ciecierska Renata j. rosyjski
Ciecierski Marek fizyka
Ks. Curyło Maciej religia
Czaplicka Grażyna bibliotekarz
Czaplicka Jolanta przedsiębiorczość
Dąbrowska Beata wychowanie fizyczne
Długokencka Karina j. niemiecki
Dobkowski Ireneusz wychowanie fizyczne
Dobosz Wioletta j. niemiecki, j. rosyjski
Duchnowska Karolina chemia
Dudo Anna j. angielski
Dunajewska Sylwia religia, plastyka
Dunajewski Konrad matematyka
Franciszkowicz Mariola j. angielski
Gedrowicz Agata fizyka, przyroda
ks. Górski Waldemar religia
Grabowska Ewa j. angielski
Grabowska Krystyna j. polski, wiedza o kulturze
Grabowski Maciej Historia, WOS
Januć Ewa wychowanie fizyczne
Jurkiewicz Maria geografia
Kaszuba Katarzyna j. angielski
Grabowski Maciej historia,
wiedza o społeczeństwie
Kościuszko-Radom Iwona j. angielski
Kurzyna Elżbieta matematyka
Leszczewska Anna pedagog
Lewczuk Artur j. polski, wiedza o kulturze
Lipska Katarzyna historia, wiedza o społeczeństwie
Lutrzykowska Daria j. angielski
Łada Monika geografia
Janczewski Józef historia i społeczeństwo
Łowicki Piotr matematyka, informatyka
Łuba Jerzy – dyrektor przedsiębiorczość
Łukasiuk Jan filozofia, etyka
Michalska Eulalia historia i społeczeństwo
Mroczkowski Marcin wychowanie fizyczne
Mrozicka Krystyna j. angielski
Narewski Jacek wychowanie fizyczne
Przestrzelska Dorota bibliotekarz
Radgowska Jolanta geografia
Reszewicz Agata j. polski
Rogińska Katarzyna chemia
Samluk Anna j. angielski
Samluk Leszek informatyka
Simon Jolanta j. rosyjski
Suchodolska Hanna chemia
Szabuńko Jolanta – wicedyrektor j. polski, wiedza o kulturze
Szyszko Magdalena j. polski, wiedza o kulturze
Szałkowski Tomasz – wicedyrektor matematyka
Szałkowska Agnieszka matematyka
Świeczkowska Anna biologia, biologia w medycynie
Urbańska Ewa biologia, biologia w medycynie
Witkowski Grzegorz j. polski
Wolanowski Marcin matematyka
Wysoczarska – Wypych Barbara j. angielski
Zabielska Ewa biologia