Z wizytą w Sejmie i Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec