Zarząd Rady Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Karasiewicz
  • Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Bogusław Grabowski
  • Skarbnik – Grażyna Święcicka
  • Członek – Marzanna Gac
  • Członek – Dariusz Domasiewicz
  • Członek – Kamila Piasecka