WOLONTARIAT

WOLONTARIAT w Publicznym Gimnazjum Nr 6 i I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.” – Jan Paweł II
Zajęcia w naszej szkole to nie tylko nauka. Uczniowie PG nr 6 i ILO całym sercem angażują się w działalność na rzecz innych. Oto niektóre z naszych działań.