Informacja Dyrektora szkoły nt. Procedur obowiązujących w szkole od 1 września 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! Rozpoczęcie  roku  szkolnego  2020/2021  ma  miejsce  w  szczególnych i  nie  do  końca  przewidywalnych okolicznościach zagrożenia  epidemicznego. Starając  się  zapewnić  wszystkim  uczniom  i pracownikom  maksimum bezpieczeństwa, tworzymy Czytaj dalej Informacja Dyrektora szkoły nt. Procedur obowiązujących w szkole od 1 września 2020